Goede Vrijdag valt altijd op een vrijdag vóór Pasen.

Omdat Goede vrijdag altijd op een vrijdag valt gaan veel Nederlanders een weekendje weg of lekker shoppen in woonwinkels.

Overzicht van Goede vrijdag 2015 en meer:

Jaar Datum Dag Week Vrije Dag
Goede vrijdag 2015 3 april vrijdag week 20 nee
Goede vrijdag 2016 25 maart vrijdag week 18 nee
Goede vrijdag 2017 14 april vrijdag week 21 nee
Goede vrijdag 2018 30 maart vrijdag week 19 nee
Goede vrijdag 2019 19 april vrijdag week 22 nee
Goede vrijdag 2020 10 april vrijdag week 21 nee
Goede vrijdag 2021 2 april vrijdag week 22 nee

Goede vrijdag 2015 is een christelijke feestdag en het is niet officieel erkende feestdag door de overheid. Het is standaard dat u op vrijdag, geen vrije dag heeft. Echter het kan zo zijn dat in uw arbeidsovereenkomst of in de CAO is bepaald dat dit wel een vrije dag is. Controleer daarom bij uw werkgever of u vrij bent.

Over Goede Vrijdag

De betekenis van de dood van Jezus en van Goede Vrijdag ligt in het offer dat Jezus volgens de evangeliën heeft gebracht. Zijn dood wordt in het Nieuwe Testament gezien als een offer . De offers in het Oude Testament moeten gezien worden als een voorafschaduwing van of vooruitzien naar de dood van Jezus. De geofferde dieren (vooral de lammeren) wezen er al op dat voor betaling van de schuld bloed nodig is. Johannes de Doper heeft Jezus aangewezen als het Lam van God.

Door zijn dood heeft Jezus de schuld van de zonde betaald. Daardoor heeft Jezus ook de satan overwonnen. Christenen herdenken daarom op Goede Vrijdag de verlossing van de zonde en de overwinning op de satan.

Hoewel dus het lijden en sterven van Jezus centraal staat, spreekt de Kerk toch van ‘Goede’ Vrijdag, om erop te wijzen dat Jezus zichzelf opgeofferd heeft ter verzoening van de zonden. Andere bronnen noemen echter dat een verbastering van “Gods vrijdag” heeft geleid tot de naam zoals wij hem nu kennen.

Meer op Wikipedia