Algemene voorwaarden van Vrije dagen!

Hieronder staan ​​de Algemene voorwaarden voor het gebruik van https://www.vrije-dagen.nl/. Lees deze aandachtig door. Als u contact met ons wilt opnemen over enig aspect van de volgende gebruiksvoorwaarden van onze website, neem dan contact met ons op via vrije-dagen@hotmail.com

Door toegang te krijgen tot de inhoud van Vrije dagen (hierna website genoemd) gaat u akkoord met de hierin uiteengezette voorwaarden en accepteert u ook ons ​​privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met een van de algemene voorwaarden, moet u de website niet blijven gebruiken en onmiddellijk vertrekken.

U gaat ermee akkoord dat u de website niet voor illegale doeleinden zult gebruiken en dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving zult respecteren.

U stemt ermee in om de Vrije-dagen website niet te gebruiken op een manier die de prestaties nadelig kan beïnvloeden, de inhoud of informatie op de website kan aantasten of manipuleren of de algehele functionaliteit van de website kan verminderen.

U stemt ermee in de veiligheid van de website niet in gevaar te brengen of te proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website of te proberen toegang te krijgen tot gevoelige informatie waarvan u denkt dat deze bestaat op de website of server waarop deze wordt gehost.

U gaat ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle claims, onkosten, verliezen, aansprakelijkheid, kosten inclusief juridische kosten die door ons worden gemaakt als gevolg van een inbreuk op de voorwaarden in deze overeenkomst en waarmee u akkoord bent gegaan als u de website blijft gebruiken.

De reproductie, distributie op welke manier dan ook, online of offline, is ten strengste niet verboden. Het werk op de website en de afbeeldingen, logo’s, tekst en andere dergelijke informatie zijn eigendom van https://www.vrije-dagen.nl// (tenzij anders vermeld).

Disclaimer

Hoewel we ernaar streven om volledig nauwkeurig te zijn in de informatie die op onze site wordt gepresenteerd en deze zo actueel mogelijk te houden, kan in sommige gevallen een deel van de informatie die u op de website aantreft enigszins verouderd zijn.

Vrije dagen behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen in de informatie die u op de website vindt.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen en de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden te herzien.